Bästaelpris logo

Jämför elavtal

När elpriserna ökar ser sig många om efter ett nytt elavtal, men att hitta rätt är inte alltid det lättaste. Något som är viktigt att göra innan man byter elavtal är att jämföra olika elavtal för att se efter vilket som är bäst. I den här artikeln så börjar vi med bra elleverantörer och därefter går vi igenom ett antal viktiga saker att tänka på för dig som jämför elavtal.

Bra elleverantörer i maj 2024:

Låna hos Fortum

Fortum

 • En bra prisgaranti
 • Fossilfri el ingår alltid
 • Bra rabatter för nya kunder
Låna hos Cheap Energy

Cheap Energy

 • All el är fossilfri
 • Ofta generösa rabatter för nya kunder
 • Bra priser oavsett vilket avtal man väljer
Låna hos Tibber

Tibber

 • Timpris helt utan påslag
 • Ingen bindningstid och enkelt byte
 • Följ förbrukning & kostnad i realtid
Låna hos Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft

 • Bra rabatter för nya kunder
 • Ingen bindningstid på rörliga elavtal
 • 100 procent el från förnyelsebara källor
Låna hos Greenely

Greenely

 • Sköter hela bytet åt dig
 • Se din elanvändning och eldata
 • Möjlighet att se sin estimerade faktura
Låna hos Telinet Energi

Telinet Energi

 • Bra val av elavtal med timpris
 • Se förbrukning i deras trevliga app
 • Erbjuder el från förnyelsebara källor
Låna hos Telge Energi

Telge Energi

 • Timpris utan bindningstid
 • Möjligt att välja månadspris
 • Certifierad med Schysst Elhandel
Låna hos Kärnfull Energi

Kärnfull Energi

 • 100% kärnkraft till timpris
 • Ca 3 öre per kilowattimme i påslag
 • Stöd svenska kärnkraftverk och forskning
Låna hos Stockholms Elbolag

Stockholms Elbolag

 • 100 procent fossilfri el
 • Välj mellan fast eller rörligt pris
 • Teckna ett elavtal direkt på hemsidan
Låna hos Elskling

Elskling

 • Jämför många olika elavtal
 • Bra kundtjänst via telefon
 • Priser från flera olika elbolag

Viktigt att tänka på när man jämför elavtal

Vid en första anblick kan det verka jobbigt att leta reda på ett nytt elavtal samt att säga upp sitt nuvarande avtal och genomföra ett byte, men i själva verket är den processen ganska snabb och smidig. Det finns ett antal saker som du behöver ha koll på själv, men själva bytet hjälper ditt nya elbolag till med.

Det första du som kund behöver ta reda på när du jämför elavtal är vilken typ av avtal som du vill ha framöver. Det finns flera olika typer av elavtal att välja mellan. En vanlig sådan är ett elavtal med fast pris vilket innebär att du kommer att veta exakt hur mycket elen kommer att kosta varje månad.

En annan vanlig avtalsform är ett rörligt elavtal. Ett sådant avtal innebär att priset varierar varje månad och följer genomsnittet på de stora elbörserna. Ett rörligt avtal brukar som regel löna sig i längden men under enskilda månader kan priset bli betydligt högre än andra månader.

Fortsätt att läsa, eller hoppa genom vår

Jämför elavtal med fast pris

Ett elavtal med fast pris passar bra för den som vill ha full koll på sina utgifter och inte vill få någon negativ överraskning när elräkningen dimper ner i brevlådan hemma. Med ett fast elavtal kan man känna sig bekväm med att man är skyddad mot prishöjningar och man slipper därmed fundera över hur elprisets upp- och nedgångar påverkar en själv.

När man tecknat ett elavtal med fast pris är priset per kWh samma under hela avtalsperioden. Viktigt att känna till är dock att totalpriset sett över tid brukar bli dyrare för den som har ett fast elavtal jämfört med priset för den som har ett rörligt avtal.

När man tecknar ett elavtal med fast pris går det att binda avtalet över olika tidsperioder. Det går att binda det så lite som tre månader om man vill det men hos vissa elbolag har man också möjligheten att binda avtalet upp till tio år. När man jämför elavtal med fast pris är det också viktigt att läsa igenom avtalsvillkoren och ha koll på vad som gäller. Om man bryter avtalet i förtid kan det exempelvis innebära att man blir tvungen att betala en lösenavgift och det är bra att känna till på förhand hur stor den avgiften i så fall är.

Jämför elavtal med rörligt pris

Innan man jämför elavtal med rörligt pris är det bra att känna till att elpriset kan variera kraftigt från månad till månad med denna typ av avtal. Det rörliga elpriset styrs nämligen av prisutvecklingen på Nord Pool, vilket är namnet på den nordiska elbörsen. Elpriset på Nord Pool kan variera kraftigt under året och det påverkar varje elräkning.

För den kund som har en stor villa och förbrukar mycket el kan det skilja flera tusenlappar på elräkningen mellan en varm sommarmånad och en kall vintermånad. För de kunder som bor i en mindre lägenhet skiljer sig priset mindre mellan månader med hög elförbrukning och månader med en lägre elförbrukning.

De flesta elavtal med rörligt pris har en bindningstid och hur lång den är skiljer sig mellan olika elbolag. Ett bra tips är att se till att teckna ett elavtal med rörligt pris som har kort bindningstid, max ett par månader, för att till fullo dra nytta av den flexibilitet som ett rörligt elavtal erbjuder.

Få både rörligt och fast pris med ett mixavtal

Få både rörligt och fast pris med ett mixavtal

Den tredje typen av elavtal som är värd att titta närmare på är de så kallade mixavtalen. Dessa avtal passar perfekt för alla kunder som har svårt att bestämma sig för om de vill teckna ett elavtal med fastpris eller med rörligt pris.

När man har ett mixavtal betalar man ett fast pris för hälften av den el man förbrukar. Den andra halvan följer priset på elbörsen Nord Pool. Med ett mixavtal står du med andra ord på en stabil ekonomisk grund eftersom du kan förutse hur mycket en stor del av förbrukningen kommer att kosta, men du kan också få el till ett billigare pris när elpriset går ner.

De flesta mixavtal på marknaden kommer med en bindningstid på minst ett år. Vanligtvis erbjuder elbolagen en bindningstid på upp till tre eller fem år när man tecknar ett mixavtal.

Jämför olika typer av elavtal

Vilken typ av elavtal som passar bäst skiljer sig från person till person. Vilket elavtal som passar bäst för dig beror på din boendesituation samt vilken risktolerans du har. Om du vill vara säker på hur mycket elen kommer att kosta varje månad så är det förmodligen bäst att teckna ett elavtal med ett fast pris. Om du är okej med att inte veta exakt vad elen kommer att kosta men vill dra nytta av prissänkningar på elbörsen så är ett rörligt avtal eller ett mixavtal förmodligen bäst.

Viktigt att känna till är att ett rörligt avtal oftast lönar sig på sikt men risken finns alltid att elräkningen kommer att bli hög vissa månader då det är kallt ute och man gör av med mycket el i hemmet. Det är också viktigt att komma ihåg att det heller inte finns några garantier för att ett rörligt avtal kommer att vara billigare framöver, även om det har visat sig vara det historiskt.

Det viktigaste av allt är dock att göra ett aktivt val och att faktiskt själv välja ett elavtal. Det spelar ingen roll om du väljer ett elavtal med fast eller rörligt pris, eller ett mixavtal för den delen. Om du inte tecknar ett elavtal får du nämligen betala ett anvisningspris som ägaren till ditt elnät sätter och detta pris brukar bli betydligt kostsammare än ett elavtal som du har valt själv.

Jämför elavtal och spara pengar

Ett bra sätt att spara pengar är genom att jämföra olika elavtal. Genom att jämföra olika elavtal kan du hitta det billigaste och bästa alternativet för dig. Att aktivt jämföra elavtal och verkligen ta sig tid att se över sin situation när det gäller elavtal kan göra så att man sparar flera tusenlappar varje år. Den som har en hög elförbrukning kan nämligen spara omkring 10 000 kronor genom att bara byta elavtal.

För att spara in så mycket pengar på att byta elavtal så behöver man först och främst jämföra olika elavtal. Att göra det är inte det lättaste. I Sverige finns nämligen omkring 100 olika elbolag och att jämföra alla dessa elbolags erbjudanden och priser är ett tidskrävande arbete. Därför kan det vara en väldigt bra idé att använda en jämförelsetjänst som hjälper dig att ta fram vilka siffror och priser som gäller hos de olika elbolagen.

Bra att veta om elnätsavtal

Varje hus och lägenhet är anslutet till ett elnät och man kopplas upp mot elnätet genom sitt elnätsavtal. Gällande elnätsavtalet går det inte att själv göra något aktivt val, utan själva avtalet tecknas automatiskt med det elnätsföretag som äger elnätet där din bostad ligger. Elnätsföretaget ansvarar för att transportera elen från elnätet hem till dig.

Innan du flyttar till en ny bostad är det viktigt att teckna ett elnätsabonnemang minst en vecka i förväg. Från elnätsföretaget kan du få ut viktig information som ditt anläggnings-ID, områdes-ID och de har också siffror som kan hjälpa dig att beräkna din årsförbrukning. All denna information är bra att ha när du ska teckna ett nytt elavtal.

Olika faktorer påverkar elpriset

Det finns många olika saker som spelar in och påverkar elpriset i Sverige idag. En sådan väldigt tydlig faktor är vädret. Det är vida känt att elpriset stiger när det är kallt ute, till exempel, vilket också är en förklaring till varför elpriset är så mycket högre på vintern än på sommaren. Anledningen till att det är så stavas tillgång och efterfrågan.

När det är kallt och mörkt ute ökar de allra flesta människor sin elförbrukning. Bland annat går det år betydligt mer el för att värma upp bostäderna för alla som har eluppvärmning hemma.

Något annat som gör att elpriset åker berg- och dalbana upp och ner är det faktum att el inte kan lagras. När ett överskott av el produceras så kan den inte lagras till sämre tider. El som produceras måste användas i samma ögonblick och när kunderna konsumerar mer el måste leverantörerna få fram mer el ögonblickligen.

Om de inte har möjlighet att göra det måste de importera el eller använda dyrare energikällor, som exempelvis att elda med olja. Detta innebär att efterfrågan på el överstiger tillgången och enligt klassisk ekonomisk teori så stiger då priset. Detta kan bli kännbart för alla som har ett rörligt elavtal eller ett mixavtal.

Så fungerar Sveriges elförsörjning

Så fungerar Sveriges elförsörjning

Svensk elproduktion är först och främst baserad på vattenkraft och kärnkraft vilket är två pålitliga källor till energi. Tillsammans står dessa två energikällor för omkring fyra femtedelar av Sveriges elproduktion. Kärnkraftverken i Sverige kan nämligen producera el med full kraft oavsett om det regnar, blåser eller snöar utomhus.

Däremot är kärnkraftverken känsliga för höga temperaturer. När havsvattnet värms upp och blir varmare än 25 grader fungerar inte kylningen av kärnkraftsreaktorerna lika bra som vanligt, vilket innebär att kärnkraftverken producerar mindre el och i vissa fall måste stängas av. Detta innebär oftast att elförsörjningen i Sverige måste tryggas via dyrare energikällor och detta innebär ofta att elpriset skjuter i höjden vilket även märks på elräkningen för alla som har rörliga elavtal.

En annan pålitlig källa till el är vattenkraften. Vattenkraften skapas ur våra välfyllda vattenmagasin som ser till att massor av el kan producera över en längre tid och detta gör så att elpriset sjunker. Det är tack vare vattenkraften som elpriset ofta sjunker under våren. Detta sker då isarna i norra Sverige smälter och vattenmagasinen fylls upp ordentligt.

De senaste åren har Sverige satsat mycket på vindkraft vilket är en av orsakerna till att elpriset skjuter i höjden mellan varven. För att vindkraftverken ska producera el så måste det nämligen blåsa utomhus, när det inte blåser så produceras helt enkelt ingen el. Det får heller inte blåsa för mycket för då måste vindkraftverken stängas ner på grund av risken för överbelastning. Därför är vindkraften mer ett komplement och ingen långsiktig lösning på energiförsörjningen i Sverige.

Med tanke på dessa olika energikällors egenskaper så kan vi slå fast att de bästa förutsättningarna för ett lågt elpris finns när vädret är lagom varmt, vattenmagasinen är välfyllda och det inte blåser för mycket. Elpriset i Sverige är med andra ord väldigt beroende av väder och vind. Detta är en av anledningarna till att många väljer att teckna ett elavtal med fast pris men det innebär samtidigt att elpriset kan bli väldigt lågt när förutsättningarna är de rätta och det är något som alla med rörliga elavtal eller mixavtal har möjlighet att tjäna pengar på.

Frågor & svar

Vilket elavtal ska man välja 2024?

Exakt vilket elavtal som du ska välja är svårt att ge ett generellt svar på eftersom det beror på din bostadssituation samt om du föredrar ett rörligt eller fast avtal. För att hitta de bästa elbolagen i de olika kategorierna är vår topplista en bra start.

Vem har bästa elavtal?

Ett av de elavtal som allmänt anses vara både billigast och bäst just nu är Fortum. Det är också ett av Sveriges absolut största elbolag just nu med över en miljon kunder.

När på året ska man binda elpriset?

Det är svårt att säga eftersom att det skiljer från år till år. Vissa år har det visat sig vara billigare att binda sitt elavtal under våren eller sommaren medan det har varit billigare under hösten eller vintern under andra år.

Hur länge kommer elpriset vara högt?

Det är omöjligt att veta eftersom det beror på prisutvecklingen på den europeiska elmarknaden, politiska beslut samt väder och vind.

Artiklar för svenska kommuner